Diaporama

jest spektaklem powstałym z połączenia cech filmu i pojedynczych fotografii. Z fotografii „wzięła” obraz nieruchomy, a z filmu pokaz tychże fotografii w sposób ciągły  oraz narrację, scenariusz i dźwięk. Diaporama jest pewnego rodzaju spektaklem audiowizualnym, w którym autor poddaje widza równoczesnemu oddziaływaniu obrazów i dźwięków. Jest to więc zbiór fotografii połączony  rozjaśnieniami, ściemnieniami, migotaniem czy przenikaniem. Obrazy mogą być również łączone cięciami oraz brakiem obrazu pokazanym zarówno jako jasna barwna lub czarna plansza. Diaporama powinna mieć pewien scenariusz, a więc wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Dźwiękiem może być własna narracja lub muzyka. Mogą być wykorzystane również napisy lub innego rodzaju elementy obrazu i dźwięku.
Najważniejszym elementem diaporamy jest tzw. „trzeci obraz”, Obraz ten istnieje tylko wirtualnie dzięki nałożeniu się na siebie dwóch lub kilku obrazów rzeczywistych. Do niedawna pokaz odbywał się za pomocą kilku rzutników, w których autorzy prezentowali fotografie wykonane na przezroczach. Wtedy faktycznie obraz powstający w czasie przenikania kilku fotografii z kilku rzutników nie istniał w rzeczywistości tylko w momencie projekcji. Takie pokazy w obecności autorów były niepowtarzalne i miały swój klimat, którego brakuje obecnie w trakcie pokazów z rzutnika cyfrowego. Cyfrowe diaporamy wykonujemy korzystając z programów między innymi PicturesTo Exe, ProShow Gold, Wings Platinum 2 i 3.
Termin „diaporama” powstał we Francji w 1958 r. z połączenia 2 słów, tj. „diapozytyw” (przezrocze) i „panorama” (w znaczeniu film, obraz kinowy). W Polsce po raz pierwszy diaporamy pokazane zostały w Szczecinie w r. 1971, chociaż już pierwsze artykuły w prasie fachowej ukazały się w r. 1966 (Krystyna Łyczywek, Paweł Pierściński). Od roku 1980 w Szczecinie organizowany jest konkurs Pomorskie Spotkania z Diaporamą, który od roku 2005 stał się imprezą międzynarodową pod Patronatem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej i Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej – FIAP.
Obecnie ważną imprezą jest Ogólnopolski Festiwal Diaporamy Cyfrowej organizowany przez Fotoklub Zamek w Szczecinie. W Poznaniu organizowany jest przez Galerię Fotoplastykon.

Antoni Rut (Fotoklub RP, ZAP, ZPAF, EkoArt)

Dodaj komentarz