Bezdroża wyobraźni

W lipcu 2003 roku na zaproszenie Galerii Miejskiej w Charkowie pokazałem swoją wystawę fotografii pt.: ”Wielkopolskie wierzby”. Wystawę objął  patronatem i osobiście otworzył Konsul Generalny RP Pan Michał Żórawski. Informacja z otwarcia oraz wywiad ze mną ukazał się w dwóch stacjach telewizyjnych, radiowej oraz w kilku dziennikach miejskich oraz w jednym ogólnoukraińskim, a po moim powrocie informacja ukazała się w prasie i telewizji poznańskiej. Wystawa była bardzo mile przyjęta przez mieszkańców Charkowa co  zauważyłem będąc kilkakrotnie w galerii w czasie jej trwania, a także czytając wpisy w księdze pamiątkowej. Po takim przyjęciu w Charkowie  pomyślałem, aby stworzyć możliwość pokazania  w tej galerii fotografii artystów całego środowiska poznańskiego, a więc Związku Polskich Artystów Fotografików, Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych, Związku Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Pryzmat oraz Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej. Zaraz po powrocie rozpocząłem starania aby przygotować taką wystawę, a nawet więcej – umożliwić fotografikom charkowskim pokazanie swoich prac w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu oraz pokazać Charków przez pryzmat własnego odbierania wrażeń w spotkaniu z zaprzyjaźnionym miastem.

Wernisaż poznańskich artystów fotografików w Galerii Miejskiej w Charkowie odbył się w sierpniu 2004 roku. Wystawa składała się z 70 prac 24 artystów. Udział wzięli: Maria Wołyńska ZPAF, Majka Serafin ZPAF, Witold Przymuszała ZPAF, Leszek Lesiczka Pryzmat, Stefan Wojnecki ZPAF, Janusz Korpal ZPAF, Marian Kucharski ZPAF, Jarosław Stanisławski ZPAF, Antoni Rut ZPAF, ZAP, Fotoklub RP, ZPFP, Radosław Siekierzyński ZPFP, Wojciech Guzikowski ZPAF, Ilona Kobylińska-Konieczna ZPFP, Elizeusz Cieślik ZPFP, Jacek Ruta ZPFP, Zdzisław Olejnik ZPFP, Marian Stamm ZPAF, Stanisław Wojcieszak ZAP, Kazimierz Rafalik ZAP, Mirosław Skrzypkowski ZPAF,  Waldemar Śliwczyński ZPAF, Andrzej Kołodziejczyk ZAP, Henryk Król ZPAF, Janusz Kostrzewski ZPAF, Fotoklub RP, Zbigniew Grzegorski ZPAF.

Wystawie towarzyszył katalog, do którego wstęp napisał Leszek Lesiczka – redaktor Foto Zeszytów, oraz Włodzimierz Gorzelańczyk – dyrektor Wydziału Kultury Miasta Poznania, a przetłumaczył na język ukraiński Wołodymir Wasyłenko, a na język angielski  Iwona Grądzka.

Dodaj komentarz